Zelfbeeld

Zelfbeeld – ik – ego

Ik wil hier al enige tijd over schrijven. Waarom? Omdat het ‘n wezenlijk onderdeel van ons zijn. Ons mens-zijn. Ik heb ‘n aantal jaren geleden een cursus gedaan ‘ Zelfbeeld’. Voor mij was deze broodnodig, omdat eindelijk puzzelstukjes op z’n plaats vielen, waar ik al jaren mee overhoop lag. Die ik niet begreep. Dit heeft mede geholpen om uit mijn depressie te komen.

Naarmate deze cursus vorderde betrapte ik veel meer mensen erop, te kampen met ‘n laag zelfbeeld, zoals ook ik dat deed. Hoe kom je daar dan uit? Dat is voor velen ‘n vraag, en anderen, leven gewoon hun leven, en weten niet beter, totdat ook zij het licht zien.

De geijkte uitspraak van :’ Je moet eerst van jezelf houden, voordat je van iemand anders kunt houden’, klinkt heel leuk, maar hoe doe je dat in godsnaam, als je niet weet hoe dat werkt?

Nou, dat heb ik dus geleerd in die cursus.

 

Als jouw basis stevig genoeg is, en jij zelf tevreden bent met jezelf, dan pas is er ruimte om van anderen te houden. Niet dat we niet van anderen zouden houden, wanneer dat plaatje niet rond is, want liefde kruipt waar ‘t niet gaan kan. Maar het schept helderheid, en laat ik daar nou ontzettend van houden.

Hoe denk jij over jezelf? Meestal hebben we wel ‘n beeld over anderen. En soms heel erg snel ook, dus dat kan nog wel eens veranderen wanneer je persoon in kwestie leert kennen. Maar als je ‘n persoon neemt die dichtbij je staat, dan kun je met stelligheid zeggen of ze intelligent zijn, of tamelijk dom, saai of origineel, betrouwbaar of achterbaks, meelevend of egoïstisch enz. Hoe wij over die ander denken bepaalt in belangrijke mate hoe wij met die ander omgaan. Aan iemand die onbetrouwbaar is zul je niet snel iets uitlenen, en degene die je saai vindt, daarmee zul je niet snel mee gaan stappen.

Ook van onszelf hebben we ‘n beeld. Al zijn wij ons daar niet zo snel bewust van. Het is gemakkelijker om ‘n beeld van iemand anders te maken, dan van jezelf. Toch is het beeld dat wij van onszelf hebben heel belangrijk in de mate van dingen die we doen of laten. Wie zichzelf saai vindt zal niet snel op de voorgrond treden, wie zichzelf dom vindt zal niet snel beginnen aan een opleiding, of op die baan solliciteren, omdat dat een zekere intelligentie vereist.

 

Hoe wij handelen versterkt dikwijls weer hoe we over onszelf denken. Wie denkt dat hij saai is zal zich saai gaan gedragen. Zo ontstaat er een cirkel. Het is dus heel bepalend hoe wij over onszelf denken. Dus is het van belang om te kijken of het zelfbeeld wat je over jezelf hebt klopt met de werkelijkheid. Het zou zonde zijn van de verloren kansen wanneer we ons dommer voordoen dan dat we zijn.

Een zelfbeeld moet dus zo realistisch mogelijk zijn. Niet positiever dan gepast, en niet negatiever dan noodzakelijk. Hoe beter we weten wat we kunnen en wat niet, wat we waard zijn en wat niet, des te beter kunnen we ons leven inrichten naar onze vermogen. Er is dan sprake van ‘n realistisch zelfbeeld.

Een positief zelfbeeld heeft niet te maken met arrogantie of verwaandheid. Iemand met ‘n positief zelfbeeld is juist heel goed in staat om ook zijn zwakke punten onder ogen te zien en om deze fouten toe te geven. Zo iemand is zelfs heel goed in staat om zich over dergelijke blunders en zwakheden ongelukkig te voelen. Dat is maar goed ook, want wanneer je erkent dat je fouten hebt gemaakt is het mogelijk om die te corrigeren. Iemand met ‘n positief zelfbeeld zal wel op den duur aan die fouten voorbij kunnen gaan. Hij zal zichzelf niet naar beneden halen en wegcijferen. Voorbeeld : Ontzettend stom van me, dat had ik niet zo moeten doen. De volgende keer doe ik ‘t anders, maar ik ben verder Ok !

Hoe kom je aan ‘n negatief zelfbeeld?

Een zelfbeeld (positief en negatief) zit uiteindelijk in je hoofd. Hoe wij over onszelf denken heeft te maken met wat we hebben meegemaakt in ons leven, met wat anderen over ons zeggen en met wat we doen. Wie vroeger nooit ‘n compliment heeft gekregen, en wie nooit is uitgenodigd voor feestjes, spelletjes, en gezamenlijke activiteiten, gaat al snel denken dat hij onbelangrijk is of saai. Wie al die dingen wel heeft meegemaakt, vindt dat vanzelfsprekend dat hij erbij hoort. Wie altijd van ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, en vriendinnetjes, heeft gehoord dat hij stom is, loopt een grotere kans zelf te gaan denken dat dit inderdaad ‘t geval is. Wie altijd is gestimuleerd en geprezen is voor wat hij kon, gaat denken dat hij in veel dingen goed is. Wie niet goed is in gymnastiek en sport, kan gaan denken dat hij helemaal nergens goed in is. Een ander kan in zo’n geval juist denken dat hij weliswaar niet zo goed is in gymnastiek maar dat hij daarentegen wel heel veel gevoel heeft voor humor. Of dat hij een goede en betrouwbare vriend is.

 

Al deze ervaringen, positief of negatief, gaan in ons hoofd zitten, en zijn medebepalend voor ons zelfbeeld. Wanneer zulke ervaringen maar negatief genoeg zijn geweest en lang genoeg hebben geduurd en wanneer er te weinig positieve ervaringen tegenover hebben gestaan en we te gevoelig zijn om ons ertegen te verzetten, gaat zo’n negatief zelfbeeld zich vastzetten in het hoofd.

Uiteindelijk geloven we alleen nog maar wat ons zelfbeeld zegt en kijken we niet meer naar de dingen die we wel kunnen of waar we wel goed in zijn. Zo’n zelfbeeld is start geworden en verandert niet meer. Vanuit zo’n star negatief zelfbeeld blijven we denken dat we onbelangrijk zijn, ook al laten allerlei mensen blijken dat ze ons wel op prijs stellen. Wanneer we voor ieder examen slagen, kunnen we toch blijven denken dat we dom zijn, omdat het nu eenmaal ons zelfbeeld is. Wanneer we ons hele leven succesvol zijn in ons werk en in onze vriendschappen, kunnen we soms toch van mening blijven dat we mislukkelingen zijn. Dat is immers wat ons zelfbeeld ons zegt.

 

Depressie en ‘n negatief zelfbeeld.

 

Veel mensen met een depressie hebben in meer of mindere mate last van een negatief zelfbeeld. Overigens is dit niet iets wat alleen bij depressie voorkomt. Iemand die depressief is, kijkt negatief naar zichzelf, zijn/haar toekomst, en de wereld om haar heen. Ervaringen worden sneller negatief ervaren, er wordt al snel gedacht ‘ Ik doe ‘t niet goed’ ‘ Ik ben een mislukkeling’ of ‘ anderen vinden mij een sukkel’ . Het is belangrijk te beseffen dat een negatief zelfbeeld een symptoom van depressie is. Vaak wordt het zelfbeeld weer realistischer zodra de depressie opklaart.

Wat kun je doen tegen een negatief zelfbeeld?

Of je zelfbeeld nu positief is of negatief, het kan wel kloppen met hoe je in het dagelijks leven bent, en het kan niet kloppen. Wie andere mensen constant bedriegt en oplicht, wie altijd alleen maar aan zichzelf denkt, en andere mensen alleen maar gebruikt om er zelf beter van te worden, kan zichzelf een egoïst vinden. In zo’n geval is dat het zelfbeeld negatief, maar het klopt wel. Om ‘n positiever zelfbeeld te krijgen moet zo iemand zich anders gaan gedragen : vriendelijker zijn voor anderen en meer behulpzaam bijv. Soms kun je zulke gedragsveranderingen zelf doorvoeren, soms heb je er hulp voor nodig.

Wie geregeld voor anderen klaar staat, dikwijls tijd voor anderen vrijmaakt, over het algemeen vriendelijk is tegenover zijn medemensen, kan zichzelf soms ook een egoïst vinden. Ook in dat geval is het zelfbeeld negatief. Maar het lijkt niet erg te kloppen met de werkelijkheid. Om een positiever zelfbeeld te krijgen, hoeft zo iemand niet zozeer zijn gedrag te veranderen. Hij kan beter eens kritisch naar zijn zelfbeeld kijken. Dat heb ik geleerd in de cursus geleerd, om beter inzicht te krijgen in mijn eigen zelfbeeld. En een positiever zelfbeeld te krijgen !

Lieve groeten, Marjon

 

~ Dit onderwerp hangt nauw samen met onder andere gepest worden, en ook anorexia, en nog veel meer dingen, waar mensen ongelukkig van kunnen worden. Mensen praat erover. Zoek iemand die je vertrouwd, en vertel wat er speelt. Je bent niet alleen! ~ 

 

Believe in yourself because you're an amazing soul

 

anorexia

I love myself, and thats' why its possible to love you, self love is the cure to self hate, self love can cure the world

i have chosen to be happy because it is good for my health

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s