Are you being Hugged ???

Ik werd wakker om 6 uur , alsof ik zou verslapen zou niet in staat zijn om op tijd te zijn voor dit evenement, en wat voor evenement. Het was eindelijk de 24e, de dag om Free Hugs uit te delen! Dit is de eerste keer dat ik het organiseerde het samen met Cis Deyl . We hebben met allen mensen om 14 uur afgesproken voor de ingang van de Boterwaag in Den Haag . Ik had met Nicolette Moes , en haar schoonmoeder Anneke afgesproken in de tram ! Samen reden we naar het centrum waar we ontmoetten Cis . En Monique Moerkens met haar birthdaygirl hondje kwam er ook, evenals Zandra van der Zaken 😀 ! Later vond Diny ons in de Passage, en dat na helemaal uit Roosendaal te zijn gekomen!. Helaas regende het , dus gingen we naar de Haagse Bluf , waar we mensen konden omhelzen en niet nat worden. Het was de start, en het was geweldig om te zien , hoeveel mensen gewoon glimlachte en doorliepen, anderen waren een beetje verlegen, of niet geïnteresseerd , maar het was geweldig om al die mensen , die gewoon de tijd nam om te stoppen , en ons een knuffel te geven & te krijgen. Wij wensten ze een ‘Merry Christmas’ toe, en zij vervolgden hun weg. . Ik vond dit niet de beste plek om te staan , dus zijn we verhuisd naar de Passage , waar de kerstboom stond trots ! ! We stonden rond de boom , en boden onze knuffels aan, en heel veel mensen namen ze maar wat graag in ontvangst. Kinderen zelfs, die ons een prettige Kerst toewenste, hoe lief is dat. Mensen waren verrast, en vroeg ons welke winkel ons had ingehuurd om knuffels uit te delen, en wat het doel was . Toen we vertelden dat we we er uit vrije stonden, om ze een knuffel te geven , glimlachten ze , en vond het een geweldig idee. Ik denk dat we de meeste glimlachjes hebben gekregen. Ik weet dat Anneke bijvoorbeeld alleen al meer dan 100 mensen heeft geknuffeld in bijna 2 uur ! Het gaf een ongelooflijk goed gevoel , om al die mensen te ontmoeten , en net ze een paar ogenblikken van onze tijd te geven, de gezelligheid en warmte die we uitstraalden, het was zo op zijn plaats ! Wij waren zeer onder de indruk van al deze gevoelens die het gaf ons , om daar te zijn , en knuffelen met al die vreemde mensen . Hoe mensen reageerden , de dingen die ze zei , de excuses die ze hadden, deed ons beseffen dat dit zo nodig is in Den Haag. Om alle mensen te confronteren , dat het leven meer is dan cadeaus, geld , materiaal, maar dat het leven gaat over mensen , stil te staan. om te beseffen er te zijn is er het grootste cadeau om te geven. : Wij danken alle Vrije knuffelaarsters, de Geweldige dames die er klaar voor waren om van deze reis te genieten, samen met mij . Het meest verbazingwekkende was dat 3 van de vrouwen die ook Free hugs gingen uitdelen met ons, zeiden , goed ik ben er, maar ik ben niet zeker of ik het zal doen , en ze omhelsden de meeste mensen van ons 🙂 Het was een fantastische middag , en Cis en ik besloten dat we gaan dit opnieuw doen in Lente tijd. Omdat Den Haag meer liefde nodig heeft ! Dank jullie allemaal , jullie zijn allemaal mooie zielen die dit waarmaakte.

Hele fijne Feestdagen toegewenst aan iedereen.

 For My foreign friends :

I woke at 6 am, as if I would oversleep to not be able to enjoy this event, (as if I would do such a silly thing) and What kind of Event. It was finally there, the date, to hand out Free Hugs! This is the First time I aranged it together with Cis Deyl. We we’re supose to meet at 14 hours infront of the Boterwaag in The hague Center. So I picked up Nicolette Moes, and Her Mom in law Anneke! Together we drove to the Center where We met Cis. And Monique Moerkens with her birthdaygirl doggy came there too, as well as Zandra 😀 ! Later Diny found us in the Passage. Unfortunatly it was raining, so we went to the Haagse Bluf where we could hug people and not get wet. It was the start, and it was amazing to see, how many people just smiled, and walked by a bit shy, or not interested, but it was more awesome to all those people, who just took the time to stop, and give us a hug. We wished them a Very Merry Christmas, and they went on. I didn’t think this was the best place, so We moved to the Passage, where the Christmastree stood proudly !!!! We stood arround the tree, and offered our hugs, and many many people, we’re happy to hug us. Childeren, even, who told us to have a Very marry Christmas, how sweet is that. People who we’re supriced, and asked us which store had hired us to give out hugs, and what the purpose was. When we explaned that we we’re there out of free will, to give them a hug, they smiled, and thought it was a great idea. I think we got the most smiles, if anything, but I know that Anneke for instance alone hugged over 100 people in almost 2 hours! It gave an incredible feeling, to meet all those people, and just gave them a few moments of your time, the happiness and joy we brought it was so in place ! We all we’re impressed by the feelings it gave us, to be there, and hug all those strangers. How people responds, the things they said, the excuses they had, made us realise that this is SO needed in THe Hague. To confront all the people, that life is more than presents, money , material, but that life is about people, to stand still, to realise to B there is the biggest gift of all 😀 I thank all the freely huggers, and all the Awesome Ladies who we’re ready to enjoy this journey with Me. The most amazing thing was, that 3 of the women that we’re hugging with us, said, well Im here but Im not sure if I will do it, and they hugged the most people of us 🙂 It was a fabulous afternoon, and Cis & I decided that we’re going to do this again in Spring time 😀 Because The Hague needs MORE LOVE !!! Thank you all, you’re all Beautiful souls who made this happen today ! A Very Merry Christmas & and A Very Happy & Loving New Year to all of you ! ♥ ♥ ♥

Waiting at BoterwaagFree hugsFree hugsFree hugsMy awesome friendsMy awesome friendsMy awesome friendsFree hugsFree hugsFree hugs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s