9/11

9/11

ik weet ‘t nog goed

dertien jaar geleden

mijn zoon was zes

en zat op school

ik in gesprek met Tony

uit Engeland, die riep

snel zet je tv aan nu !

vol ongeloof zag ik

hoe ‘t eerste vliegtuig

zich in de toren boorde

er werd een nieuws bulletin

ingelast, die nooit meer

uit leek te gaan

we bespraken hetgeen

we zagen, en speculeerde

hoe dit kon gebeuren

de rookpluimen uit ‘t

gebouw, mensen die

vastzaten erboven

tot dat de tweede knal

de andere toren werd

geraakt, maar nee

dit kon geen toeval zijn

wat is er aan de hand

is WOIII begonnen

angst en boosheid

stromen door me heen

vragen van hoe en waarom

waarop antwoorden zullen

moeten wachten

al die mensen die vastzitten

met zakdoeken zwaaien

uit de ramen hangen

happend naar lucht

bellend naar hun geliefden

zolang ‘t telefoonverkeer

mogelijk is, anderen willen

niet wachten totdat de rook

ze van ‘t leven beroofd

zij springen, springen uit

‘n immens hoog gebouw

wat gaat er door je heen

als de dood op je deur klopt

dat het zo dichtbij is

ben je gelaten, of strijdlustig

mensen die andere mensen

willen redden, en vast komen

te zitten in ‘t heetst van de strijd

dan gebeurt het onvoorstelbare

en zakt de eerste toren in elkaar

als ‘n kaartenhuis

met open mond kijk ik

naar de beelden live

niet te beschrijven wat

voor hel er door dat gebouw

moet zijn gegaan

een zwarte rookpluim

is al dat rest

terwijl de tweede toren

nog walmt van de inslag

van ‘n vliegtuig

wat is er aan de hand

is dit het einde

de berichtgeving herhaalt

zich voortdurend

dan is er sprake van

een inslag in ‘t pentagon

alle vliegtuigen moeten landen

boven dat immens grote Amerika

tot dat er nog 1 vliegtuig verdwenen

lijkt, chaos overheerst

dan zakt ook de tweede toren in elkaar

level voor level veranderd het

World Trade Center in een

rokende puinhoop van beton

vele mensen laten het leven

het ongeloof groot

mijn boosheid diep

wanneer ik mijn zoon van school

ga halen, en bij de bakker moet

wachten op dames die heerlijk

staan te keuvelen, denk ik

weet je dan niet dat WOIII

is begonnen, en jullie staan hier

een beetje dom te lachen

ook rijden de auto’s

gewoon door de straten

en springen stoplichten op rood

vol emotie breng ik mijn zoon

naar huis, alwaar de beelden

van deze dag op m’n netvlies

zullen blijven gebrand

voor de rest van mijn leven.

©MarjonvanderVegt

twin

 

9/11

I still know it so well

thirteen years ago

my son was six

and was at school

I was talking to Tony

from England, who said

quickly turn on your TV now!

Full disbelief I saw

how the first plane

flew in to the tower

there was a news bulletin

on tele which never

seemed to stop

we discussed what

we saw, and speculated

how on earth this could have happend

the smoke plumes from the building

people who we’re stuck above

the scene, and the second hit

into the other tower

this was no coincidence

what is going on

did WWIII just started

fear and anger

went right through me

questions of how and why

those answers had to wait

all those people who we’re stuck

above the scene

waving handkerchiefs

hanging out of the windows

gasping for air

phone calls we’re made to their loved ones

as long as telephone traffic waspossible,

others didn’t want to wait until the smoke

would slowly kill them

so they jumped, jumped out

a huge skyhigh building

what went through their minds

when death knocked on their door

when then end so near

are you surrendering or tryin to fight

people that wanted to save other people

in ‘t heat of battle

then the unexpected happened

and the first tower fowlded together

like a house of cards

with disbelief I watch

the live images

unable to describe what

kind of hell is going through the building

a black plume of smoke

is all that remains

while the second tower

still smokes after the hit

of a plane

what is going on

is this the end

reporters repeatin constantly

then there is a hit on ‘t pentagon

all aircrafts have to land

in that huge country America

until theyfound out there is one plane missing

chaos reigns

then the second tower collapses

level by level and changed the

World Trade Center in

smoking mess of concrete and rubble

many people lose their lives

unbelief is huge

my anger deep

when i went to pick up my son from school

and at the baker i had to wait for ladies

who we’re happily talking

I thought don’t you know that WWIII

just has started, and here you are

laughing about nothing

the cars just drove on

simply through the streets

and traficlights turned red and green

filled with emotions I take my son

home, where the images

from that day will continue

to be burned into my memory

for the rest of my life.

©MarjonvanderVegt

skyline1__1314914830_9742

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s