7 zwaantjes gestolen, 7 baby swans stolen !!! Im in shock.

Ik ben Flabbergasted!

Maandag fietste ik langs het zwanennest bij Duno. Dat lag er leeg en verlaten bij, en ik keek en vroeg me af of ze uit zwemmen waren, waren er al kleintjes ? Wat raar dat ze niet bij ‘t nest waren, Moeder zwaan zou toch nooit het nest zomaar verlaten. Ik zou op de dinsdag naar de stad fietsen. Op de heenweg ben ik naar het lege nest gefietst van de zwaan, om te kijken, of ik toch de familie niet ergens zou vinden met kleintjes, want de dag ervoor was ik zo geschrokken dat het nest helemaal leeg was,…

Daar aangekomen, kwamen er 2 dames op mij af lopen die mij vroegen of ik wist waar ze waren. Ik zei dat ik net zo verbaasd was, en dat ik geen idee had wat er was gebeurt, dus dat ik daarom ook nog even kwam kijken. Toen kwam er ‘n oudere dame aanlopen, die zei dat de jongen gestolen waren. Gestolen? Een vader die ook aan kwam lopen, wist te vertellen dat het er 7 jonge zwanen waren geboren, en dat hij had gezien hoe de ouders hen hun eerste zwemles gaven. Maar zondag waren ze opeens verdwenen. De oudere vrouw vertelde dat zij zaterdagmiddag, een stel jonge knullen met ‘n kartnonendoos hadden zien lopen bij de SAV, met daarin iets wat op bolletje wol leek, achteraf gezien waren dat de zwanenjongen, die jongens hadden de grootste lol wist de mevrouw te vertellen. Ook zei zij, dat ze had gehoord dat mensen graag ‘n zwaan in hun vijver wilde, en dat ze daarom gestolen zouden worden??? Nog nooit eerder had ik zo’n idioot verhaal gehoord, alsof het ‘n plastic beest is dat je ff in je vijver zet… De oudere dame vertelde verder, dat toen ze aankwam en de verrekijker pakte, en bemerkte dat het nest leeg was, waarschijnlijk die zwanen in die kartonnen doos zouden hebben gezeten, waarmee ze die jongens had zien lopen op het SAV. Hoe vreselijk?? Wie doet nou zoiets, en wat voor ‘n imbeciel ben je wanneer je jonge zwanenjongen steelt?

Mijn hemel. Ik zou doorfietsen naar de demonstratie in de stad voor het opdrijven van zwanen, waar tegen gedemonstreerd werd, maar al met al, werd het almaar later, en dat ging ‘m toen niet meer worden. Mijn verontwaardiging is heel groot, wie doet er nou zoiets?

Marjon

10a (1 van 1)

Im flabbergasted !!!!

Monday I cycled along the swans nest which is at the footballclub Duno. It was empty and deserted, and I looked and wondered if they were out swimming, were there already little ones born? What strange that they were not near the nest, Mother Swan would never just leave the nest. I was supose to bike to town. On the way there, I cycled to the empty swansnest, to look, if I could find the family, maybe they we’re somewhere with little ones, because the day before I was so startled that the nest was completely empty …

When I arrived, there two ladies walked upto me whom asked me if I knew where they were. I said I was as surprised as them, and I had no idea what has happend, so that’s why I also came to look today. Then there was one older lady who said that boys had stolen the swamcups. Stolen? A father who also walked up, told us that there are seven cygnets were born, and that he had seen the parents gave them their first swimming lesson. But on Sunday they were suddenly gone. The older woman said she Saturday afternoon, she saw a couple of young lads with one cartonbox walking in the mall called the SAV, containing something to scoop up seemed like wool, were in hindsight that the swans boy, those guys had great fun could tell the Mrs. . She also said she had heard that people wanted one in their swan pond, and therefore they would be stolen ??? Never before had I heard such a ridiculous story, like the one plastic animal that you stuff in your pond ff … The elderly lady kept on to telling that when she arrived back home she had grabbed the binoculars and saw that the nest was emtpty, probably swans would have been inside that cardboard box, which she had seen those guys walking on the SAV. How terrible ?? Who would do such a thing, and what kind of a imbiciel you when you cygnets boy steals?

My goodness. I would cycle to the demonstration to town where was demonstrated held, against swan abuse, but my mood went downhill. My outrage is huge, who on earth does such a thing?

 

Marjon

 

13a-2082

Advertisements

One thought on “7 zwaantjes gestolen, 7 baby swans stolen !!! Im in shock.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s