Free hugs 26 maart 2016.

Free hugs 26 maart 2016.

 

Paul had het idee opgevat om vandaag te gaan knuffelen in Den Haag, want er werd in andere Grote steden zoals Utrecht Amsterdam en Eindhoven ook geknuffeld, naar aanleiding van de onrust En de terroristische aanslagen in Brussel, Ankara, Syrië, en alle andere landen waar oorlog heerst.

Er is nog nooit een winnaar uit ’n oorlog gekomen, dus praat met elkaar, en heb elkander lief. Dat is al jaren onze motto, en zo ook vandaag.

Het stormde goed hier, dus ging met de tram naar de stad. Ook al was er storing onderweg, kwam ik aan in ’n zonovergoten Centrum, alwaar Paul & Esther al bezig waren met knuffels uit te delen. Ik had de bordjes “Free Hugs’ meegenomen, en deelde ze uit. Al snel kwam er een andere dame aanlopen, die ook mee ging huggen, ze had zelf even snel ’n bordje gemaakt, want ze was eerder door Paul geknuffeld, en dat vond ze zo ’n goed initiatief, dat ze besloot zich aan te sluiten bij ons ! Hoe goed is dat.

Er was veel volk op de been, en men stond er zeer open voor om heerlijk te knuffelen met onze mensen. Ze kwamen uit Griekenland, California/USA, Brussel, Italië, en uit Nederland uiteraard. Een grote mix van mensen, jong oud, en alles er tussen in. Er voegden zich nog meer mensen bij ons als knuffelaars, en de knuffelborden werden uitgedeeld, zelfs ’n kleine dame ging ook mee knuffelen, het was 1 groot knuffelfeest, Kortom Geweldig.

De veel voorkomende vragen die gesteld werden waren : ” waarom doen jullie dit ‘ zelfs één dame trok haar portemonnee, ‘Nee Mevrouw ’t zijn gratis knuffels ‘ Rare zin eigenlijk, Gratis knuffels, want dit heeft totaal NIETS met geld te maken, maar met liefde voor de mensheid, dat, en dat alleen.

Zelfs het Algemeen Dagblad liep op de Grote Markt, en interviewde ons om te vragen waarom we dit deden, en wat we vonden van de Grote Markt, met de geweldige, ahum, nieuwe lampen die er hangen. Ik vind het niet zo super, en heb dat ook gezegd, er zijn foto’s van ons knuffelaars gemaakt, dus ben benieuwd of wij donderdag a.s. in de krant zullen staan !

Er is zoveel onmin in de wereld, en ook in onze stad, dat dit hopelijk een bijdrage levert aan het goed doen voor elkaar. Het hoeft uiteraard niet een knuffel te zijn, het kan ook behulpzaamheid zijn, op straat, of bij de buurvrouw. Hopelijk zet het mensen aan het denken, en verspreiden zij de positieve gedachten die wij hebben getracht te planten bij hen. Al lukt het maar bij één iemand, dan is onze missie al geslaagd. Het zonnetje scheen, en we hebben zo intens genoten, van alle lieve mensen, en ik dank weer alle knuffelaars, en ook degenen die ons zijn komen versterken. Op naar de volgende knuffelronde die worden aangekondigd op Freehugs070 op Facebook.

Volg ons !

1485061_712711385407120_1776521071_n

Free hugs March 26, 2016.

 

Paul had the idea to give free hugs  today in The Hague centre, as there was in other free hug sessions in Large cities such as Amsterdam and Utrecht Eindhoven, the reason was the terrorist attacks in Brussel, Ankara, Syria and other war-torn countries.

There has never been any winner who came out of a war, so talk to one another, and love one another. That is our motto, to send out our love . It stormed out here, so I went by tram into town. Even though there was trouble on the road, I arrived in a sunlit Centre, where Paul & Esther had already started to share their hugs. I took the sign “Free Hugs”, and handed them out.

Soon came  another lady who went huggen along with us, she had self-quick ‘made one sign because she was very well hugged by Paul, and she thought let’s join them ! How good is that. There were a lot of people in town, and they were very open to cuddle with our happy people.

There we’re many nationalitys in town and they came from Greece, California, Brussels, Italy and the Netherlands of course. A great mix of people, young old, and everything in between. More people joined us as huggers, and the hug signs were distributed, even one little lady went cuddle, it was one big hug feast Overall Great.

People from a Dutch Newspaper, we’re in town, and they started to interview us about Free hugging, and they took a picture of us, so if everything goes right, we will be in the News Paper upcoming thursday ! Check that out 🙂

The common questions posed had been: “Why do you do this” even a lady pulled her purse, “No Ms. These are free hugs” Weird sentence actually, Free hugs, because this has absolutely NOTHING to do with money, but with love for humanity, that, and that alone. There is so much discord in the world, and in our town, this will hopefully contribute to doing good for each other. It obviously does not have to be a hug, it can also be helpful, in the street, or at the neighbor. Hopefully it makes people think, and that they spread the positive thoughts that we have tried to plant in them. If we succeed to reach one person this way, then our mission has been successful. The sun was shining, and we did so intensely enjoyed all the lovely people, and I admire and thank all huggers, who has come to hand out hugs, and all the people  who have joined us. On to the next round cuddle announced on Freehugs070 on Facebook.

Follow us there !

 

Untill then,

Marjon

c2f1c949ce3a887ccd9e0043eab31cbd

Advertisements

2 thoughts on “Free hugs 26 maart 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s