14 feb ’17 @FreeHugs070 sluit zich aan bij #HeelHollandHugt also in English

Gistermiddag naar CS met m’n koffer, vol bordjes & m’n camera uiteraard. Op naar ‘t avontuur dat FreeHuggen heet. Er stond ‘n geweldig trio bij de piano dat mooie liederen zong, en hij kon goed piano spelen, ik heb er van genoten. At the Piano

Daarna ontmoette ik Esther en samen liepen wij naar de groep huggers, die zij al had zien staan. En knuffelden de mensen die op de oproep af waren gekomen. Er werden buttons uitgedeeld, die wij opspelden, en we gingen naar buiten. Wanneer we op NS grondgebied zouden knuffelen zou ons dit 1300 euro kostten, werd mij vertelt, dit was nagevraagd, ehm….? dat zijn wel hele dure knuffels, dus we stonden bij Babylon buiten voor de deuren van de NS. Het was ‘n aardige groep, die al snel werd aangevuld met anderen die daar buiten stonden te wachten op,…

Huggers

Deze mensen kwamen van hun werk, en veelal met ‘n glimlach aanlopen, velen met hun telefoon aan hun oor, kunnen we ooit nog zonder?? Anderen kwamen aanrennen, en hadden ‘t excuus hun trein te MOETEN halen. Rennen, rennen voor je leven,…

Freehugs is juist ‘n moment om even te onthaasten, om even stil te staan bij het hier en ‘t nu, bij jou & mij, twee vreemden, die elkaar hier elkaar hier staan te knuffelen, omdat het kan. Even kwaliteitstijd voor de één en voor de ander en juist voor elkaar. Hoe mooi kan het leven zijn. Zo’n klein gebaar, zo groot. Je plant ‘n zaadje, ‘n glimlach, aan ‘t eind van de dag waarin zoveel gebeurde, en nog zoveel ‘moet’ gebeuren, even dat momentje, voor jezelf, en voor die ander. Vol enthousiasme opent de groep huggers zijn/haar armen, er was ‘n jonge jongen bij van ik denk 10-12 jaar, die was nog ‘t meest enthousiast van allemaal ! Hoe indrukwekkend, dat hij daar stond, en totale vreemden vroeg of hij ze ‘n knuffel mocht geven.

Hoe jong moet je zijn om te kunnen knuffelen?

Hoe mooi kan het leven zijn?

Politieagenten die naar binnenliepen, wilden ook wel een knuffel, en ook die uit het Station kwamen, al vond ‘t met mij iet wat moeilijker, want ik had de verkeerde camera naam op m’n camera staan.

Policemen loves to hug

Nikon versus Canon. Uiteraard kreeg ik toch ‘n knuffel, en het groeide en groeide, totdat ‘t rustiger werd, en wij besloten naar de andere kant van ‘t Centraal Station te gaan bij de tramhalte, Daar was ‘t sowieso veel drukker want dan kreeg je de hele bups uit ‘t Centrum erbij, en daar hebben we tot over Zessen geknuffeld.

Totdat mijn rug Ho zei, en toen zat ‘t er op. Het was weer heerlijk om te doen, allemaal blije gezichten, en mooie verhalen, en mooie ervaringen rijker liepen we ‘t centrum in, op naar onzere bestemmingen. Ik dank iedereen voor het uitdelen van alle knuffels, en op naar de volgende knuffelronde !

Veel liefs

M.

Yesterday afternoon I went to Central Station with my suitcase full of Freehugssigns and my camera of course. Towards’ s adventure called ‘Whole Holland Hugs’. There was one great trio people at the piano in the hall of the station , singing beautifuly, and he could play piano really well, I enjoyed it.

lovely

Then I met Esther and together we walked towards the group huggers, she had already spotted in the Hall. And hugged the people who had come to hug. They handed out badges, which we pinned on our clothes, and we went outside. If we would hug inside the hall of the trainstation this would cost us 1300 euros on their territory I got told by one of the organisators, um ….? those are very expensive hugs, so we stood outside near Babylon, and the doors towards the trains. It was a nice group people, which was supplemented soon by others who stood outside waiting for …

The people came walking from their work, often with a smile, many with their mobilephones to their ears, can we ever not be on a phone in life anymore ?? Others came running, and had the excuse to MUST catch their train. Run, run for your life …

Freehugs is just, a time out,to relax, to just reflect on the here and the now, between you and me, two strangers who meet here to hug each other, stand here, because it can. Quality time for one and the other and for each other. How beautiful life can be. Such a small gesture, such a  great pleasure. You plant one seed, one smile at the end of the day, in which happened so many things, and so many “musts have” have happend. But this is just the moment for yourself, and for that other person. Enthusiastically the group huggers opends his / her arms, there was one young boy when I think of 10-12 years old, which was’ s most enthusiastic of them all! How impressive that he stood there, and total strangers asked if he could give one hug.

How beautiful life can be?

beautiful people

Police officers who walked upon us, also wanted a hug, and those who came out of the station, although one officer found it harder to hug with me, because I had the wrong brand camera with me.

Nikon vs. Canon. Of course, I got one hug, and it grew and grew, until it became calmer, and we decided to go to the other side of Central Station where the tram stops, there it was it way more busy because all the people came here from the Center, and we handed them out untill past six.

Until my bac said, ‘ No more ‘ then it was enough. It was great to see all those happy faces, and to hear those great stories,  another beautiful experience richer. We walked into the center, towards our destinations. I thank everyone for handing out hugs all, and on to the next round Free Hugs!

Lots of love

M.

grouphug

Heel Holland Hugt

~ How beautiful life can B ~

Movie from the FreeHugs in The Hague

Freehugs gisteren met Free Hugs 070 #HeelHollandHugt !!!

Advertisements

One thought on “14 feb ’17 @FreeHugs070 sluit zich aan bij #HeelHollandHugt also in English

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s