Tag Archives: belangrijk

Amnesty herdenkt Duniya op Scheveningen Strand in English and Dutch

Gisteren was er een bijeenkomst van Amnesty Den Haag. Om alle mensen te herdenken, die het leven lieten bij de overtocht over zee. Duniya uit Ethiopië is één van de zeker 5083 mensen die in 2016 in de Middellandse Zee verdronken. Vandaag stonden we stil bij haar overlijden en dat van alle anderen wier naam we niet kennen. Haar naam was groot in het zand geschreven.

Yesterday there was a meeting of Amnesty The Hague. To commemorate all those who died in the sea crossing. Duniya from Ethiopia is one of the sure 5083 people drowned in the Mediterranean in 2016. Today we stopped by her death and that of all the others whose names we do not know. Her name was written large in the sand.

Duniya’s man vertelde over de omstandigheden, waar hij en zijn vrouw, en twee maanden oude dochtertje in moesten zien te overleven in hun thuisland. Hoe zij op de boot werden gezet, en in de Middellandse zee op ‘n andere boot, die al heel vol was met vluchtelingen, waardoor deze boot kapseisde, en ze met z’n allen rondom middernacht in het water vielen. Hij had ‘t geluk dat hij in de omgeving van ‘n rivier was opgegroeid, en daarom kon zwemmen, zijn vrouw en dochtertje niet, en zij verdwenen in de golven. Hij kon naar ‘n reddingsboot zwemmen, en klom aan boord, hij redde drie mensen uit het water, maar nummer vier mocht niet meer aan boord komen van de mensen smokkelaars, hij kreeg ‘n mes op z’n keel.

Duniya’s husband talked about the circumstances in which he and his wife and two-month-old daughter had to survive in their homeland. How they were put on the boat, and in the Mediterranean Sea on one other boat, which was already full of refugees, making this boat capsize and they fell in the darkness of midnight, in the water. He had the luck that in he had grown up in the area of a river, and therefore he could swim, his wife and daughter couldn’t, and they disappeared in the waves. He was able to swim to another boat and climbed aboard, he rescued three people from the water, but number four was not allowed to board so the smugglers said, he got a knife at his throat.

Duniya's man

 

Kiki Schippers, die de Annie M.G.Schmidt prijs heeft gewonnen met haar lied ‘ Er spoelen mensen aan ‘ zong dit toepasselijke lied op het strand.

 

Kiki Schippers had won the Annie M.G.Schmidt price for her song ‘ People are floating ashore’ which she song beautifully.

 

Daarna werden er bloemen uitgedeeld, die we in Duniya’s naam zouden leggen door jong en oud.

Then flowers we’re handed out to put them in Duniya’s name. By young and old people.

Duniya’s man legde als eerste een bloem in haar naam.

Duniya’s husband put the first flower in her name.

Al dat restte was Duniya’s naam in bloemen.

Al which left behind was Duniya’s name in flowers.

Marjon

 

~We on this continent should never forget that men first crossed the Atlantic not to find soil for their ploughs but to secure liberty for their souls. ~Robert J. McCracken ~

~ We should not forget the richness of living in freedom, while people on the other side of the planet have been fighting for such wealth their whole life ~ Marjon van der Vegt

Advertisements

Nederland is van #Ieder1 op 25 September 2016

Toen ik online vernam van het plan dat Nasrdin Dchar had gemaakt om ‘n parade te organiseren om het verschil te laten zien. Aangezien de politiek het niet doet, wij het moeten laten zien, dat we de verhuftering geen kans geven om blijven rondwaren.
nederland-is-van-ieder1
Werd er een dag gepland, 25 september, waarop we de zon bestelden, en gelijkgestemden samen vanaf de Bijlmer naar het Museumplein zouden lopen, om aan te geven, dat wij het samen moeten doen in deze samenleving, jong en oud, welke kleur je huidskleur ook is, welk geloof je ook aanhangt, we moeten het samen doen in de maatschappij, dus maak het verschil.
Groet elkaar weer, wanneer je elkaar ontmoet, knoop eens een praatje aan met een vreemde. Bekommer je om elkaar. Luister naar elkaar, en begrijp dat onze basis ‘n groot goed is.
Wij leven in ‘n land waar vrede is, waar men kan zijn wie hij wil zijn, en kan schrijven, zeggen tekenen wat hij/zij denkt.
Laten we trots zijn op Nederland, en laten zien dat wij het wel kunnen. En als Nederlanders zo samen het verschil kunnen maken.
Mensen die alleen maar haat kunnen zaaien, en hun vinger alleen kunnen leggen op punten waar het niet goed gaat, die kennen we maar al te goed. Ook weten wij wel beter, dan hier naar te luisteren, want het lost niets op.
De dag kwam, het was zonnig, en afspraken gesmeed, om samen met free huggers, de stoet te gaan lopen. Zo gezegd zo gedaan. Op naar het station Amsterdam Amstel, wij moesten rennen om de overstap te halen, maar wij waren ruimschoots op tijd, en zaten prinses heerlijk in de zon, te genieten. Op gegeven ogenblik zag ik ‘n dame met ‘n Geel Tshirt
” Nederland is van #Ieder1‘ En zei vertelde ons dat we ons aan de andere kant van het station moesten zijn, om zo aan te sluiten bij de stoet, die ging komen.
13a
Nadat onze Amsterdamse vrienden zich bij ons hadden gevoegd zijn we naar de achterkant gelopen alwaar overal gele ballonnen, vrolijke en gezellige mensen waren, die maar wat graag geknuffeld wilde worden.
Toen we hoorden dat de stoet er aan kwam, stond ik met mijn telefoontje vooraan, en wilde een brassband filmen, maar ik zag dat Nasrdin Dchar aankwam lopen, en zag aan zijn houding dat hij in alle bescheidenheid in aww was van al die mensen die op de been waren. Ik kreeg er kippenvel van. Wat ‘n mooie ziel is hij toch, en was blij dat ik ‘t gefilmd had.
Gewapend met ‘n bord, waarop Free Hugs duidelijk zichtbaar was, stapten wij de stoet in, en knuffelden links en rechts liefhebbers, en heb er velen vastgelegd.
40a
Achter ons liep een band, die geweldige muziek speelden, en waardoor de stemming opperbest was. Het was waanzinnig. Het was opvallend te zien hoeveel mensen in raamkozijnen stonden, en ons filmden. Zelfs oudjes stonden op het dak van hun te huis, en zwaaiden met zakdoeken.
65a
Waarom liep men niet mee? Het leek alsof zij opgesloten zaten op kleine balkonnetjes, terwijl de boodschap toch zo duidelijk was. Liefde, wat de wereld nodig heeft, en zeker ook Nederland, is liefde.
Warmte aardigheid, een aardig woord, begrip voor elkaar. Interesse, even een praatje, even een gebaar. om een verschil te maken.
Hoe mooi kun je het hebben in Nederland?
Toen we op het Museumplein aankwamen, stroomde het plein vol, alweer een kippenvel momentje, en heb vele vele mooie mensen geknuffeld.
128a
Zelfs een dame uit Costa Rica die zei :” Dit heb ik zo nodig ” En we bleven elkaar maar vasthouden. Het maakt zo ‘n verschil !
En het kost niets. Toen werd er op het podium gesproken, en gingen er arabische mensen zingen, waardoor er een gevoelige snaar bij mijn vrienden werd geraakt. Het was mooi, en indrukwekkend, vooral de jonge violiste, die geweldig speelde en daarna een Arabisch lied zong. Mijn Syrische vriend was in awww…
150a
Hoe kon dat, en zij vertelde aan Erik Couton, dat zij zo’n voorliefde had voor deze muziek, dat zij de taal had geleerd door het nummer wel 10000 x te beluisteren.
162a
Wat ‘n kanjer, het klonk geweldig.
Toen kwam er een jonge dame die het debat festival had gewonnen, en zette uiteen waarom zij hier was, en hoe zij vond dat we verder moesten.
165a
Daarna kwam een vriend van Nasrdin Dchar, die ‘n prachtig betoog had, dat mij tot tranen roerde,en wat ik vertaalde aan mijn Syrische vriend.
145a
169a
Nasrdin was onder de indruk, en benadrukte nogmaals waarom hij dit had opgezet.170a
De Dj Stef ging aan het werk.
Toen trokken de wolken zich samen, en begon het ‘n beetje te regenen. Ik moest naar de toilet, en samen met Monique gingen we opzoek naar ‘n plek, en liepen ons de rambam, maar uiteindelijk vonden we ‘n cafe, waar we eindelijk even konden plassen.
174a
Toen we terugliepen naar het veld, stroomde dat leeg, omdat de druppels dik waren, en het er naar uitzag dat ‘t niet op ging houden. Wat triest zeg.
Wij hielden het ook voor gezien, want ik ging mijn lijf ook aardig voelen. Wij werden begeleid naar de tram, en namen afscheid van de lieve mannen.
Op het station hebben we wat gegeten, en gingen toen op huis aan.
Wat ‘n geweldige dag was dit. Wat ‘n emotie, wat ‘n mooie mensen. Hopelijk zijn er vele zaadjes gezaaid.
Veel liefs
Marjon.
178a
En ik was nog op ‘t 8 uur journaal & werd geïnterviewd door SBS6
Dank voor ‘t lezen allen 😀