Tag Archives: noodkreet

Bericht van D66 vandaag 13 maart 2017 op mijn Noodkreet zie vorig blog

Geachte mevrouw van der Vegt,

Wij willen er voor zorgen dat werkgevers en werknemers elkaar beter vinden. Door bijvoorbeeld te experimenteren met het matchen van vraag en aanbod door private partijen, gekoppeld aan prestatieafspraken. Ook het UWV moet dergelijke experimenteerruimte hebben en prestatieafspraken maken. Wanneer werknemer en werkgever elkaar gevonden hebben, is het zaak die relatie duurzaam te maken.Voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maken we beschut werk beter bereikbaar, zodat de 30.000 beschikbare plaatsen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.Daarnaast moet bijverdienen waarover u aangeeft dat u dit op dit moment niet mag, evenals het accepteren van een tijdelijke baan of een deeltijdbaan binnen de Participatiewet aantrekkelijker worden.

In het algemeen is het zorgelijk dat er zoveel mensen in armoede leven. D66 heeft hier zeker aandacht voor. Werken is de beste bestrijding van armoede. Investeren in economische groei en onderwijs is cruciaal. Het verhogen van de arbeidsparticipatie leidt tot economische zelfstandigheid voor man en vrouw. D66 heeft specifieke aandacht, bijvoorbeeld door opleidingen, voor lager opgeleide vrouwen.

Verder zetten wij in op belastingverlaging. In totaal wil D66 de belasting op inkomen en arbeid met ruim 10 miljard euro verlagen. Dit pakket bestaat uit diverse maatregelen, waaronder ook een verhoging van de algemene heffingskorting. Dit laatste komt ten goede aan iedereen die een inkomen heeft. In de plannen van D66 gaat iedereen er op vooruit, maar de mensen met een laag inkomen meer dan de rijkeren. U kunt dit nalezen op www.cpb.nl.

Uiteraard moet er daarnaast een beschaafd vangnet zijn voor mensen die niet kunnen werken. Tien procent van de kinderen jonger dan elf jaar groeit op in armoede. Zij hebben een twee keer zo grote kans om ook als volwassene te eindigen in armoede. Deze kinderen verdienen extra aandacht. D66 wil dat zij volwaardig meedoen en kansen krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om sport, cultuur en onderwijs.

Kortom, D66 heeft de kwestie op het netvlies en zal zich hier binnen en buiten het debat voor blijven inzetten.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie kunt u ook vinden op www.d66.nl

Met vriendelijke groet,Dennis Berens

 

Ik luisterde afgelopen zondagochtend naar Vroege vogels, waarin er gesproken werd over wie er het meeste voor de natuur wil doen, en degene die op kop liep/loopt is PVDD, dan Groen Links, en dan fff nix, en dan D66, SP , CDA schijnt helemaal niet op de hand van de boeren te zijn, en ‘t is duidelijk dat de VVD alleen maar meer asfalt wilt, daar worden we gelukkig van. NOT

Zo zweef ik nog even tot woensdag, totdat ik m’n stem uit mag brengen !!

Affijn… weet jij ‘t al?

Marjon

Advertisements

Noodkreet

Vier jaar geleden, kwamen er verkiezingen aan, en ik had de hoop. De hoop op 1 groot links blok, opdat er nu eindelijk een socialer beleid gevoerd zou kunnen gaan worden. Ik besloot toen om tactisch te stemmen. Ik stemde op de PVDA, opdat zij de grootste zouden worden, en zo met andere linkse partijen een meerderheidskabinet konden vormen. Wat voelde ik me bekocht, toen zij samen gingen met de VVD. Onmiddellijk had ik spijt als haren op mijn hoofd, van mijn stem aan hen toe te vertrouwen.

Nu vier jaren later, en sommige debatten te hebben bekeken, bekroop mij wederom ’n grote woede. Ik besloot ze te schrijven, om te vragen wie ’t daadwerkelijk 1 zier doet, de onderkant van de samenleving.

Van de week hoorde ik Rutte zeggen, dat hij het onzin vindt dat de bijstandtrekkers vakantiegeld krijgen, wat ’n onzin. Dan ontplof ik zowat, en denk ik, wat ’n arrogante lul ben jij. Jij hebt nog nooit in zo’n situatie gezeten, heb je enig idee waar je ’t over hebt?

Bij Pauw & Jinek, met de Groningers in de zaal, wat toch wel ‘beangstigend’ was,… Hou toch op zeg, Rutte zegt daar :” ik kan het me 1000 % voorstellen, wat jullie doormaken “ die man heeft geen idee. Die hoeft geen nachten lang wakker te liggen als ’t waait, om zich af te vragen of zijn vette appartement wel in elkaar zal storten of niet. Deze mensen hebben alle reden om furieus te zijn, want hij regeert over de ruggen van al die gedupeerden heen. Nu maakt hij dit eens van dichtbij mee. Wat nou, dit is slechte tv? Dit is wat zijn beleid doet met mensen, en dat mag hij dan voelen ook. Heeft die man wel gevoel?

Zo ook over die van mij, en andere chronisch zieken & mensen die in de bijstand zitten. Al die plannen, Maatwerking in de zorg. De PGB’s naar de Gemeente, allemaal ambtenaar ideeën, en WIE is hier beter van geworden? De gewone man niet. De gewone man krijgt ’t nakijken, en wordt uitgekleed tot op ’t bot.

Dus toen besloot ik om mijn noodkreet bij deze partijen neer te leggen, en dit is tot nu toe ’t resultaat:

 

Onderwerp : Noodkreet

Beste  Christenunie, D66, Groenlinks, PVDD & SP.

28 februari 2017

Ik ben Marjon van der Vegt. 49 lentes jong. Ik zit sinds 2009 in de WAO en het water staat mij tot aan m’n lippen. Mijn inkomen is al 8 jaar ’t zelfde, en mijn rekeningen lopen alleen maar op. Hoge zorgkosten, mijn huur gaat ieder jaar omhoog, en dit jaar zelfs belasting betalen, ook al was ik arm, want arm zijn is tegenwoordig geen reden meer om kwijtschelding te krijgen voor gemeentelijke belastingen.  Ik kan nog geen eens mijn zoon te eten geven wanneer hij onverwachts langskomt. Heeft u enig idee hoe klote dit voelt?

Hoe mijn moeders hart breekt, dat ik nooit meer iets extra’s heb, om iets te kunnen doen?

Ik heb de WAO gebeld, om te vragen wat ik officieel zou bij mogen verdienen, om ’t iets ruimer te krijgen. Weet u wat ’t antwoord was? ‘Dit mag ik niet zeggen van mijn baas’.

Over iedereen wordt er gesproken in de campagnes, stem op mij op mij op mij.

Maar over chronisch zieke mensen wordt er met geen woord gerept. Hoezeer wij in stille armoe lijden, en veelal het leven niet meer zien zitten. Want is dit onze toekomst?

Liever was ik ook gezond, had ik ’n baan met fijne collega’s, en kon ik op deze manier meedoen in de maatschappij. Ik doe al sinds 1990 vrijwilligerswerk, want ik heb genoeg kwaliteiten die ik kan benutten, maar toch,…

Wij kunnen nooit meer iets anders doen, dan rekeningen betalen, en alle koopjes aflopen, of langs de voedselbank, want zo is ’t gesteld met ons. Maar niemand, helemaal niemand hoor ik hierover. Niet over begrip, niet over dat wij ook meetellen in deze maatschappij. Wij zijn het afvoerputje, en ik weet 100% zeker, dat velen WAO’rs & ook bijstandsgerechtigden dit net zo voelen zoals ik.

De vraag is, wat gaat u doen, voor deze doelgroep, en ik wil geen mooie beloftes. Die zijn bij de vorige verkiezingen teniet gedaan, toen ik op de PVDA stemde, en zij met de VVD een onmenselijk beleid gingen voeren. Ik voel me al heel lang in de kou staan, dus vandaar mijn email aan u. Waar blijven wij, de chronisch zieken, voor wie ’t allang pompen of verzuipen is?

 

Met vriendelijke groeten,

Marjon van der Vegt

 

Geachte mevr. Van der Vegt, 1 maart ’17

Dank voor uw brief, een noodkreet.

Aan uw acute situatie kunnen we als politieke partij niet iets doen.

Weet wel dat we zowel in de afgelopen jaren als in ons verkiezingsprogramma steeds aandacht vragen voor chronisch zieken en dat in wet- en regelgeving vast willen leggen.

Als u onze standpunten pagina opent op https://www.christenunie.nl/standpunt en u tikt bij de zoekfunctie ‘chronisch’ in, dan ziet wat we daarover zeggen in ons verkiezingsprogramma.

Veel sterkte in uw situatie. En ook in uw afweging op wie te stemmen op 15 maar,

Hartelijke groet,

Menno van Hulst
Directeur Partijbureau Christen Unie

 

Op 6 maart jl ontving ik deze email :

Geachte mevrouw van der Vegt,

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij delen uw zorgen ten zeerste.

De Partij voor de Dieren wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Wij willen dat pilots op dit gebied gestimuleerd worden.

De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, het afschaffen van belasting op inkomen of het invoeren van een belasting op grondstoffen. De wijze waarop onze economie nu georganiseerd is, moet drastisch veranderen. Het huidige systeem is vastgelopen waardoor mensen, dieren, de natuur en het milieu de dupe worden. We hebben niet alleen een economische crisis maar ook een grondstoffen-, biodiversiteit- en klimaatcrisis. De overheid kan een belangrijke rol vervullen om het vastgelopen systeem te veranderen. Want het is niet te verantwoorden dat een samenleving veel onvervulde en onvervulbare taken kent, en tegelijk een groot aantal werklozen. Ook moeten mensen die langdurig werkloos zijn financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.

Wij houden altijd vast aan onze idealen, laten ons niet wegcijferen en streven naar een samenleving waarin mededogen en duurzaamheid centraal staan.

Daarnaast verwijs ik u graag naar ons verkiezingsprogramma Plan B: https://www.partijvoordedieren.nl/data/verkiezingen/tk2017/programma/

Met vriendelijke groet,
Kelly Mannoesingh

Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

Op 7 maart ontving ik deze email

 

Beste Marjon van der Vegt,

Namens de SP-Eerste Kamerfractie hartelijk dank voor uw e-mail van 28 februari jl.

Uw situatie, en de situaties van velen in Nederland, is uiteraard onaanvaardbaar en moet verbeterd worden. Als partij strijden wij daar voor, al 40 jaar. Helaas hebben wij geen 76 zetels in de Tweede Kamer, want anders zouden wij dit per 16 maart gelijk aanpakken. Wij moeten het hebben van samenwerken met andere linkse partijen. Als enige linkse partij hebben wij duidelijk uitgesproken dat wij niet gaan regeren met de VVD, de veroorzaker van vele problemen. Laten we hopen dat de andere (linkse) partijen dat ook doen, en wanneer de formatiegesprekken volgen, er een linksgeoriënteerde regering mét SP uitkomt.

Voor u specifiek: als partij pleiten wij voor een bijstand zonder verplichtingen; het is een recht en geen gunst. Ook willen wij de hoogte van de bijstand verhogen met ten minstens 10%. Daarnaast moet de AOW-leeftijd zo snel mogelijk terug naar 65, wat in uw geval in de toekomst een verlichting zal betekenen.

Voor meer van onze plannen voor een sociaal Nederland: zie ons verkiezingsprogramma: https://www.sp.nl/sites/default/files/pak_de_macht.pdf

Wij hopen van harte dat u met ons meestrijdt voor een socialer Nederland. Laten we volgende week woensdag de macht pakken!

Met vriendelijke groeten,

Reinout Heydra

Medewerker SP-fractie Eerste Kamer

 

 

Van Jesse Klaver & D66 blijft ’t voor alsnog angstvallig stil.

 

Marjon.