Tag Archives: vragen

Bericht van D66 vandaag 13 maart 2017 op mijn Noodkreet zie vorig blog

Geachte mevrouw van der Vegt,

Wij willen er voor zorgen dat werkgevers en werknemers elkaar beter vinden. Door bijvoorbeeld te experimenteren met het matchen van vraag en aanbod door private partijen, gekoppeld aan prestatieafspraken. Ook het UWV moet dergelijke experimenteerruimte hebben en prestatieafspraken maken. Wanneer werknemer en werkgever elkaar gevonden hebben, is het zaak die relatie duurzaam te maken.Voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maken we beschut werk beter bereikbaar, zodat de 30.000 beschikbare plaatsen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.Daarnaast moet bijverdienen waarover u aangeeft dat u dit op dit moment niet mag, evenals het accepteren van een tijdelijke baan of een deeltijdbaan binnen de Participatiewet aantrekkelijker worden.

In het algemeen is het zorgelijk dat er zoveel mensen in armoede leven. D66 heeft hier zeker aandacht voor. Werken is de beste bestrijding van armoede. Investeren in economische groei en onderwijs is cruciaal. Het verhogen van de arbeidsparticipatie leidt tot economische zelfstandigheid voor man en vrouw. D66 heeft specifieke aandacht, bijvoorbeeld door opleidingen, voor lager opgeleide vrouwen.

Verder zetten wij in op belastingverlaging. In totaal wil D66 de belasting op inkomen en arbeid met ruim 10 miljard euro verlagen. Dit pakket bestaat uit diverse maatregelen, waaronder ook een verhoging van de algemene heffingskorting. Dit laatste komt ten goede aan iedereen die een inkomen heeft. In de plannen van D66 gaat iedereen er op vooruit, maar de mensen met een laag inkomen meer dan de rijkeren. U kunt dit nalezen op www.cpb.nl.

Uiteraard moet er daarnaast een beschaafd vangnet zijn voor mensen die niet kunnen werken. Tien procent van de kinderen jonger dan elf jaar groeit op in armoede. Zij hebben een twee keer zo grote kans om ook als volwassene te eindigen in armoede. Deze kinderen verdienen extra aandacht. D66 wil dat zij volwaardig meedoen en kansen krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om sport, cultuur en onderwijs.

Kortom, D66 heeft de kwestie op het netvlies en zal zich hier binnen en buiten het debat voor blijven inzetten.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie kunt u ook vinden op www.d66.nl

Met vriendelijke groet,Dennis Berens

 

Ik luisterde afgelopen zondagochtend naar Vroege vogels, waarin er gesproken werd over wie er het meeste voor de natuur wil doen, en degene die op kop liep/loopt is PVDD, dan Groen Links, en dan fff nix, en dan D66, SP , CDA schijnt helemaal niet op de hand van de boeren te zijn, en ‘t is duidelijk dat de VVD alleen maar meer asfalt wilt, daar worden we gelukkig van. NOT

Zo zweef ik nog even tot woensdag, totdat ik m’n stem uit mag brengen !!

Affijn… weet jij ‘t al?

Marjon

Advertisements